0
košík je prázdný

Už jen 3 000 Kč do
dopravy zdarma

Vrácení zboží

Nepadlo vám zboží "do ruky"? Obojek není na psa účinný ? Nevadí!

Obojek Vám rádi vyměníme za jiný model, případně můžete vaši zásilku vrátit v rozšířené lhůtě 30 dní od okamžiku, kdy jste ji obdrželi.


Jak zboží vrátit nebo vyměnit:

Pokud chcete zboží vyměnit nebo vrátit, máte dvě možnosti jak to provést.


1) Zaslání zpět Českou poštou nebo jiným dopravcem

Zašlete zboží zpět na naši adresu Elektronickeobojkypropsy.cz , Dolní 152, 580 01 Havlíčkův Brod

Vracené zboží pečlivě zabalte aby nemohlo dojít k požkození při přepravě. Do zásilky vložte kopii faktury a písemní odstoupení od smlouvy. Vzor formuláře o odstoupení od kupní smlouvy - ke stažení zde

Nezasílejte zboží na dobírku - zásilka nebude převzata!


2) Snadné vrácení pomocí přepravce Zásilkovna.cz.

Vracené zboží pečlivě zabalte aby nemohlo dojít k požkození při přepravě. Do zásilky vložte kopii faktury a písemní odstoupení od smlouvy.  Vzor formuláře o odstoupení od kupní smlouvy - ke stažení zde

Zásilku předejte na jakékoliv pobočce Zásilkovny a obsluze nahláste tento kód: 95725869 . Seznam poboček ve Vašem blízkém okolí naleznete zde.
Cena služby je 89 Kč vč. DPH. O tuto částku Vám bude ponížena vracená částka.

 

 

 

Další informace:

Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 30 kalendářních dní od převzetí zboží viz. Obchodní podmínky bod č. 5.
 

Vrácení v prvních 14dnech od obdržení zboží:

 

Vrácení v prvních 14dnech od obdržení zboží se řídí dle zákona § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy, Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým by bylo možné se se Zbožím seznámit v kamenné prodejně. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.

 

Vrácení v dodatečné 16 denní lhůtě

 

Kupující spotřebitel je oprávněn vyjma případů uvedených v čl. 5.2. obchodních podmínek oprávněn odstoupit také v rámci dodatečné šestnáctidenní (16) lhůty, tj. nejpozději do třiceti (30) dnů od dodání zboží. V případě odstoupení v rámci této dodatečné lhůty je kupující povinen vrátit zboží vždy v původním obalu a kompletní . V opačném případě bude náhrada započtena prodávajícím oproti vrácení kupní ceny, případně prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a odstoupení od smlouvy není účinné.

Kupující spotřebitel je v případě odstoupení dodatečné šestnáctidenní (16) lhůty, povinen vrátit zboží čisté, nepoškozené a bez jakýchkoli známek užívání, jinak prodávající není povinen vrátit kupujícímu spotřebiteli plnou kupní cenu a může si účtovat snížení hodnoty vráceného zboží a náklady na uvedení zboží do původního stavu. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží. U velmi poškozeného, špinavého, nebo znehodnoceného zboží,  prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a odstoupení od smlouvy není účinné.

V případě odstoupení od smlouvy v prodloužené lhůtě 30 dnů (po uplynutí 14 dnů od obdržení zboží) prodávající nevrací peněžní prostředky na náklady na dodání zboží (poštovné). V případě že bylo poštovné v rámci objednávky zdarma, doúčtuje prodávající peněžní prostředky na náklady na dodání zboží (poštovné) dle platného ceníku poštovného v době objednání zboží. Tato částka bude jednostraně započtena oproti nároku na vrácení kupní ceny.

Vzor formuláře o odstoupení od kupní smlouvy - ke stažení zde
Vyplněný formulář o odstoupení můžete také zaslat na náš email info@elektronickeobojkypropsy.cz
Nezasílejte zboží na dobírku - zásilka nebude převzata!

Peníze za vrácené zboží zašleme na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na naši adresu. Náklady na vrácení zboží nese kupující - tedy Vy.

Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od kupní smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti a Kupující tento dárek zašle společně s vraceným zbožím. V případě nevrácení dárku, bude za dárek účtována maloobchodní cena.

 

 

 

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Nejčastější otázky a odpovědi k vrácení zboží:

 

Mám zboží vrátit i s původním obalem?

Zboží vracejte nejlépe ve stavu, v jakém jste jej přebírali - úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a v originálním obalu.

Pokud není vrácene zboží v původním stavu, nemusí být zákazníkovi vrácena kompletní částka, kterou za něj zaplatil.

Mohu vrátit i použité zboží?

Ano můžete.
V případě, že vrátíte zboží poškozené, poškrábané, či s jinými známkami opotřebení, můžeme vám vracenou kupní cenu zboží ponížit o částku, která odpovídá takovému opotřebení. Takovým případem bude např. vrácení ohradníku s použitým drátem, špinavým přijímačem a zastřiženým řemínkem. V takových případech dojde k vyčíslení škody, o kterou bude vaše vrácená kupní cena ponížena.

Ke zboží jsem obdržel dárek, mám jej také vrátit?

Ano. Při odstoupení od smlouvy se ruší také darovací smlouva, v případě nevrácení dárku bude dárek doúčtován a vracená kupní cena ponížena.